Mirosława Paliszewska

W roku 1976 ukończyła studia wyższe na UW na wydziale filologii germańskiej oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej – specjalność tłumacz kabinowy. Tematem pracy magisterskiej była m.in. analiza gramatyczna i stylistyczna sprawozdań sportowych w języku niemieckim i polskim. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego jęz. niemieckiego.
Od początku kariery zawodowej zajmowała się szkoleniem i dydaktyką – w obszarze różnych zainteresowań – od nauczyciela w liceum do wykładowcy na kursach podyplomowych, kongresach i konferencjach naukowo-szkoleniowych.
W latach 1976-1985 pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego w LO im. Staszica w Warszawie, następnie, po uzyskaniu stosownych uprawnień, jako dziennikarz w TVP, gdzie zajmowała się m.in. przygotowywaniem i opracowaniem wersji polskiej niemieckojęzycznych programów i filmów o tematyce sportowej, kreujących aktywność fizyczną i tzw. zdrowy styl życia.
Już wtedy była współpracownikiem czasopisma naukowego "Medycyna Sportowa", przyczyniając się aktywnie do jego rozwoju i popularności wśród czytelników. Do jej obowiązków należała m.in. kwalifikacja prac do druku, prowadzenie archiwum prac, koordynacja cyklu wydawniczego pisma. W roku 1999 rozpoczęła pracę w Agencji Wydawniczej MEDSPORTPRESS m.in. jako sekretarz redakcji czasopisma "Medycyna Sportowa" i "Fizjoterapia Polska", które to funkcję pełni do dnia dzisiejszego, będąc odpowiedzialną za misję edukacyjną obu czasopism.
Od 2003 roku pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "Ars Medica", w której zajmuje się przygotowaniem merytorycznym i organizacją projektów szkoleniowych (kongresy, konferencje naukowo-szkoleniowe, kursy i seminaria specjalistyczne w obszarze medycyny sportowej i sportu, a także zagadnień związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją schorzeń i obrażeń narządu ruchu).
Uczestniczyła, jako członek Komitetu Organizacyjnego, we wszystkich Kongresach Naukowych i konferencjach organizowanych przez Fundację Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "Ars Medica", często wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej, Polskim Towarzystwem Ortopedii i Traumatologii, Polskim Towarzystwem Fizjoterapii i in., związanych ze sportem i medycyną sportową, a także rolą aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych i zagadnień związanych z kompleksowym leczeniem schorzeń i obrażeń narządu ruchu (w sumie uczestniczyła w pracach komitetów organizacyjnych 22 Kongresów).
Jest współautorem książki-podręcznika "Odżywki i preparaty wspomagające w sporcie" oraz specjalistyczno-szkoleniowej książki pt. "Taping"; aktywnie współdziałała przy powstaniu podręcznika "Medycyna Sportowa". Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, gdzie zajmuje się przygotowywaniem i organizacją szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego.
Mgr Mirosława Paliszewska jest jednym z pomysłodawców i organizatorów ogólnopolskich kampanii promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia (m.in. Kampania "Nie dajmy się złamać" w 2003 i 2004 roku., tegoroczna Kampania "Aktywność ruchowa w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych"). Posiada odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej i Srebrną Odznakę "Za Zasługi dla Sportu".
 

Comments are closed.