Aktualności

We wrześniu 2016 roku, Prof. nadzw. dr hab. dr n.med. Wiesław Tomaszewski, został uhonorowany tytułem LIDER XXV-lecia w ogólnopolskim konkursie z okazji Jubileuszu XXV-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prof. Wiesław Tomaszewski pełni funkcje:
- V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem;
- Prezesa Oddziału Mazowieckiego TWK;
- Przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej TWK.

Comments are closed.