"Są takie miejsca.. Są tacy ludzie.."

Wydana nakładem Agencji Wydawniczej Medsportpress oraz Fundacji "Ars Medica" książka to kompendium wiedzy o terenach Beskidu Niskiego i Sądeckiego. O historii tych obszarów, ludziach je zamieszkujących, a również przewodnik po tamtejszych zabytkach i atrakcjach turystycznych.

Są takie miejsce... Są tacy ludzieKsiążka przedstawia, pełen różnych geograficzno-historycznych anegdot, opis terenów położonych w liczącym prawie 200 km łańcuchu górskim. Beskid Sądecki i Niski to niezwykła mieszanka kultur i narodowości- głownie Łemków, Pogórzan i Bojków. Łemkowie pierwotnie określani byli jako Rusini, Ruśnioki, a sami o sobie mówili Rusnaky. Dopiero od XIX wieku zaczęto używać obecnej nazwy dla tej narodowości.

Warto tu wspomnieć o dwóch postaciach, wywodzących się z Łemkowszczyzny i mających łemkowskie korzenie. Pochodzący z ubogiej grekokatolickiej rodziny Andy Warhol oraz artysta znany jako Nikifor z Krynicy, byli wybitnymi osobistościami w dziedzinie kultury i sztuki.

W drugiej części książki możemy znaleźć obszerną relację ze zorganizowanego przez Fundację "Ars Medica" I Międzynarodowego Pleneru rzeźbiarsko-malarskiego. W sierpniu 2006 roku, w jednej z beskidzkich miejscowości- Banicy, odbyły się podsumowanie Pleneru i wystawa oryginalnych rzeźb i prac malarskich, połączona z różnymi wydarzeniami kulturalnymi ( m.in. prezentacją miejscowych strojów ludowych Koła Gospodyń Wiejskich "Lackowianki"). Książka zawiera relację z tych wydarzeń, a także opis i prezentację samych autorów prac.

Na końcu tego niewątpliwie interesującego wydawnictwa możemy przeczytać na temat dotychczasowych działań, a także o osiągnięciach i planach na przyszłość Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury "Ars Medica".

Comments are closed.